مفتی

پاسخگوی شما عزیزان هستیم ...

چت با مدیر

* * * * *

هزینه های درج تبلیـغ با در نظر گرفتن تخفیف ها (تومان)

نوع تبلیـغ
یک ماهه
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله
همیشه (رپورتاژ)
بدون ستاره
رایگان
120,000
230,000
380,000
760,000
1 ستاره
90,000
250,000
460,000
770,000
1,540,000
2 ستاره
130,000
370,000
690,000
1,160,000
2,320,000
3 ستاره
180,000
500,000
920,000
1,550,000
3,100,000
4 ستاره
220,000
620,000
1,160,000
1,940,000
3,880,000
5 ستاره
270,000
750,000
1,390,000
2,330,000
4,660,000
6 ستاره
310,000
870,000
1,620,000
2,720,000
5,440,000
7 ستاره
360,000
1,000,000
1,850,000
3,110,000
6,220,000
عضو مفتی هستید؟
تازه وارد هستید؟