توجه: لطفاً نظر خود را از طریق ثبت کامنت و یا  /- برای این مطلب ثبت نمایید.

سابلیمینال (Subliminal)

نویسنده: حسن حیدری
1401/12/22   19:49
سابلیمینال چیست؟ سابلیمینال به هرگونه محرک حسی که پایین‌تر از آستانهٔ مطلق فردی برای ادراک آگاهانه باشد اطلاق می‌گردد. محرک‌های زیراستانه‌ای را به دو شکل دیداری و شنیداری و حسی طبقه‌بندی می‌کنند.
سابلیمینال (Subliminal)

سابلیمینال (Subliminal)

ذهن شما بسیار قدرتمند است. این ذهن و افکار شماست که نوع و نحوه زندگی شما را کنترل می کند. کاری را که امروز انجام می دهید نتیجه عادات، تفکر و رفتار شماست. رفتار و کاری را که در آینده انجام می دهید نتیجه رفتار و کارهایی است که اکنون انجام می دهید. شما این توانایی را دارید که با کمک قدرت ذهن، تغییری باورنکردنی در زندگی خود ایجاد کنید.

پیام های سابلیمینال محرک هایی هستند که زیر آستانه آگاهی انسان قرار دارند. پیام سابلیمینال (Subliminal Message) یک سیگنال است که برای عبور از محدوده طبیعی درک انسان طراحی شده است. ممکن است پیام سابلیمینال برای ذهن آگاه غیرقابل شنیدن اما برای ناخودآگاه قابل درک باشد یا ممکن است تصویری باشد که به صورت پنهان و بدون آگاهی از آن، بر ذهن فرد اثر می گذارد. در ادامه به توضیحات کاملی در مورد ذهن خودآگاه و ناخودآگاه انسان، ساختار سابلیمینال و نحوه تاثیرگذاری سابلیمینال بر ذهن ناخودآگاه می پردازیم.

ذهن انسان به 2 بخش تقسیم می شود، ذهن آگاه و ذهن ناخودآگاه:

زمانی که ما هوشیار و آگاه هستیم، ذهن آگاه مشغول کار است. حواس پنجگانه شما دائما در حال ارسال اطلاعات جدید به مغز تان هستند. اما این تنها راه برای رسیدن اطلاعات به مغز انسان نیست.

روش دیگری که مغز اطلاعات را دریافت می کند، دریافت اطلاعات به وسیله ناخودآگاه افراد است. بخش ناخودآگاه، همیشه فعال است و همه چیز را در بدن ما (از جمله شخصیت ما و سخنرانی های ما) تنظیم میکند، همچنین بدون توجه به این که ما چه کاری انجام می دهیم، این قسمت از ذهن ما، اطلاعات را دریافت می کند و آنها را پردازش می کند.

ضمیر ناخودآگاه قسمتی از مغز است که اگر هر گونه اطلاعات و دیتایی به آن وارد شود، مغز آن را فوراً پذیرفته و جزء قواعد روزمره خود قرار می دهد. ورود اطلاعات به ناخودآگاه نیاز به تایید ذهن نداشته و این قسمت با عملکردی مستقل می تواند تأثیرات زیادی رو زندگی و تفکر شما بگذارید. به همین دلیل اگر بتوان تاثیراتی که روی ناخودآگاه انسان صورت می پذیرد را به خوبی مدیریت کرد، می توان به سادگی اطلاعات خاصی را وارد سیستم اطلاعاتی مغز نمود.

به عنوان مثال:

ذهن خود را همچون یک توده ی یخی شناور در اقیانوس در نظر بگیرید. بخش آگاه ذهن، در واقع به مانند نوک توده ی یخی است که می توانید آن را روی سطح دریا مشاهده کنید و می توان گفت، چیزی حدود 5% از کل توده یخی را به خود اختصاص می دهد. این در حالیست که بخش باقی مانده که در زیر سطح دریا قرار دارد، بخش ناخودآگاه ذهن است. حال تصور کنید که این بخش از ذهن چقدر می تواند قدرتمند باشد .

اهمیت تاثیر بر ضمیر ناخودآگاه:

همه ما در الگوهایی تکراری از اعمال، کردار و افکارمان زندگی می کنیم و تمام چرخه زندگی ما تشکیل شده از همین الگوهای تکراری است. این الگوها در اعماق ناخودآگاه ما نهادینه شده اند و مدام در ذهن خودآگاه ما، خود را آشکار می کنند.

راه ساده ی دیگری که شما می توانید به کمک آن، ذهن ناخود آگاه را توصیف کنید، این است که آن را همانند یک ضبط صوت در نظر بگیرید، که دائماً در حال پخش نوارهایی است ( که در واقع همان احساسات، افکار و الگوهای ما هستند) که در طول مسیر زندگیمان در ضبط قرار داده می شود.

ذهن ناخودآگاه، اطلاعاتی را که حواس ما به آنها نیست را دریافت می کند و آنها را ذخیره می کند. اگر شما اطلاعات را به طریقه ی صحیح و با حجم و شدت بالا دریافت کنید، این اطلاعات در ذهن شما سکنا میگزینند و جزئی از وجود شما می شوند.

به همین خاطر است که بسیاری از “خردمندان” و بسیاری از طرفداران نظریه ی خود یاری (کمک به خود) و پیشرفت فردی، تمایل دارند که به قدرت ناخودآگاه دست یابند. چرا که اگر شما یک کاست دیگر در ضبط قرار دهید، نتیجه متفاوت خواهد بود.

سلسله ی افکارتان تغییر می یابد، سبب می شود شما هم تغییر کنید و به صورتی اجتناب ناپذیر، نتایج نیز تغییر خواهند کرد. دکتر ژوزف مورفی در کتاب خود با عنوان ” قدرت ناخودآگاه”، می گوید:

ضمیر ناخودآگاه و کنترل بدن:

شاید برایتان جالب باشد که بدانید ضمیر ناخودآگاه افراد کنترل حدود 90% از کارها و واکنش های بدن ما را چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روانی و احساسی در دست دارد. به همین علت می توان گفت در واقع مدیریت جسم و روان انسان به دست ضمیر ناخودآگاه بوده و این قسمت از مغز تعیین می کند که زندگی شما چگونه رقم بخورد.

ضمیر ناخودآگاه شما هم در طول بیداری و هم در طول آرامش و خواب فعال است.

سابلیمینال چیست؟

سابلیمینال به هرگونه محرک حسی که پایین تر از آستانهٔ مطلق فردی برای ادراک آگاهانه باشد اطلاق می گردد. محرک های زیراستانه ای را به دو شکل دیداری و شنیداری و حسی طبقه بندی می کنند.

محرک های شنیداری:

محرک های شنیداری پیام هایی اند که با بلندایی آرامتر از آستانهٔ شنوایی فرد نجوا می شوند یا اینکه به صورت برگردان در فرایندی با نام «وارون نگاری» به گوش شنونده می رسند. ادعا می شود این پیام ها در ناخودآگاه شنونده تأثیر می کنند.

دو روش اصلی برای نوع شنیداری پیام های سابلیمینال عبارتند از پیام های پنهان که به صورت نجوا تولید میشوند و پیام های ساکت یا سالینت سابلیمینال که در این موارد هیچ صدایی پخش نشده و تنها تغییر فرکانس هدف پیام را القا میکند. توانایی دریافت زیرآستانه ای و دگرگون سازی اندیشه و کردار مردم با این ابزار، دستاویزی برای بسیاری از شرکت ها برای آگهی از راه به کارگیری آن شده است.

سابلیمینال مسیج:

سابلیمینال های صوتی به فایل هایی گفته میشود که در آنها تلقیناتی به صورت مخفی وجود دارد که در فرکانس های خاصی تنظیم می شوند.

فایل های سابلیمینال در دل خود پیام های پنهانی دارند که با استفاده از نت های مخصوص موسیقی ضمیر ناخودآگاه شما را به تکاپو می اندازد. این پیام ها به شکلی هستند که شما به خودی خود نمی توانید آن ها را بفهمید و تأثیرات آن روی ناخودآگاه شما ایجاد می شود.

این تلقینات توسط ذهن خودآگاه ما تشخیص داده نمی شوند. در حوزه توانایی درک خودآگاه قرار ندارد و تنها ناخودآگاه می تواند این صدا ها و تلقینات رو درک کند. به دلیل اینکه ناخودآگاه تمام اطلاعات را به صورت غیر مستقیم دریافت می کند سابلیمینال میتواند بهترین حالت وارد کردن تلقینات به ناخودآگاه باشد. بیشترین اثرات بر روی ناخودآگاه از طریق تلقینات به صورت غیر مستقیم صورت میگیرد.

سابلیمینال مسیج چگونه کار می کند؟

فایل های سابلیمینال مسیج صوتی به واسطه همکاری آهنگسازان خبره و روانشناسان متخصص در برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه ساخته می شوند. فایل های سابلیمینال حاوی پیام های پنهانی در قالب موسیقی به ضمیر ناخودآگاه می باشند که ضمیر خودآگاه شما قادر به شنیدن این پیام ها نمی باشد ، در حالی که ذهن ناخودآگاه می شنود و دستورات را اجرا میکند.

هنگام گوش کردن، به جز شنیدن موسیقی، چیز دیگری نمی شنوید. اگر با دقت بیشتری گوش دهید، فقط ممکن است زمزمه هایی بشنوید. بنابراین تکنولوژی استفاده شده در فایل های صوتی سابلیمینال با کنار زدن ذهن تحلیل گر یا همان ضمیر خودآگاه مستقیماً به ضمیر ناخودآگاه دسترسی پیدا کرده و مجدداً ذهن ناهوشیار را برنامه ریزی می کند .

سیگنال های مشخصی که در فایل های سابلیمینال وجود دارد توسط ضمیر ناخودآگاه افراد دریافت و تحلیل می شود. به قولی، این سیگنال ها همانند بسته های محتوایی هستند که هر کدام مفهوم خاصی را به شما تلقین می کند. هنگامی که ذهن شما این بسته ها را تحویل گرفته و بتواند محتوای آن را پردازش کند، ایجاد تغییرات شروع خواهد شد.

تحقیقات علمی:

در یکی از تحقیقات که داوطلبانه و به صورت تنهایی توسط دکتر بروس لیپتون انجام شده است، نشان می دهد که ادراک انسان که بر اساس باورها شکل می گیرد و می تواند بر ساختار شیمیایی خون تاثیر بگذارد. و تک تک سلول های بدن را تحت تاثیر آن باور تغییر دهد. همچنین دکتر لیپتون تاکید می کند که با تغییر ادراک ،ذهن شما می تواند تا ژن ها و دی ان ای شما را تغییر دهد. و بیش از 30000 تغییر در هر فرآورده ژن ایجاد کند و در نتیجه کد ژن ها و ساختار دی ان ای تغییر پیدا کرده و فرد تغییرات جسمی و تغییرات ذهنی و روانی را تجربه خواهد کرد. که بیش از 95 درصد این تغییرات دائمی و همیشگی هستند.

دکتر لیپتون با اشاره به اینکه بیشتر باورهای ما تا قبل از این تحقیقات درباره ژن ها،دی ان ای و آر ان ای درباره تعیین سلامت جسمی و روانی زندگی ما اشتباه بود و در واقع ما می توانیم ژن های خود را تغییر دهیم. و از بیماریها،باورها و خصوصیات ظاهری ارثی خود را حفظ کنیم. و به تصویری که در ذهن خود داریم تبدیل شویم و می توانیم خودمان تعیین کنیم که چگونه باشیم، ژن ها نوع زندگی ما را تعیین نخواهند کرد. بلکه ما با افکار، باورها و محیط تعیین می کنیم که کد ژن ها و ساختار دی ان ای چگونه باشد و چگونه رفتار کند.

منبع:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6438088

چگونه از سابلیمینال مسیج استفاده کنیم؟

آب کافی بنوشید. قبل ساب و بعد آن حتما آب بنوشید، برای تغییرات بدنی و جلوگیری از سردرد لازم است.

هنگامی که میخواهید به این فایل های صوتی گوش دهید در یک محل راحت بنشینید یا دراز بکشید و عضلات خود را شل کنید و چند نفس عمیق بکشید و روی ذهن و هدفی که میخواهید به آن برسید تمرکز کنید. از تصویرسازی و تجسم استفاده کنید. برای نتیجه گیری بهتر سعی کنید از هدفون استفاده کنید.

بهتر است که با صدای متعادل به این فایلها گوش دهید، مقدار صدایی که به شما احساس راحتی بدهد نه خیلی بلند و نه خیلی کم. با احساس مثبت و اشتیاق فراوان گوش دهید. نتایج مستقیما با باورها و پذیرش ذهن شما ارتباط دارد.

گوش دادن به سابلیمینال را تا چه زمانی ادامه دهیم؟

حداقل 21 روز به صورت مداوم. تکرار مهمترین عامل برای تأثیر گذاری و پایدار سازی تغییرات در ضمیر ناخودآگاه و تغییر الگوهای ذهنی و مغزی است. علاوه بر این مورد، حتماً به یاد داشته باشید که هر فرد به دستورات و پیام ها واکنش های متفاوت و منحصر به فردی نشان می دهد.

اگر در این مدت تغییری را احساس نکردید، اصلاً نگران نباشید. و به خودتان وقت بیشتری بدهید و تا 90 روز به گوش دادن ادامه دهید. چون هر فرد نسبت به جملات تاکیدی پنهان واکنش متفاوتی را نشان میدهد. بنابراین احساس استرس در مورد آن نداشته باشید. و به خودتان مهلت دهید. البته هیچ قانون از قبل نوشته ای برای این موضوع نیست و اثرگذاری آن برای هر شخص کاملاً شخصی و متفاوت از دیگران است.

جمع بندی :

سابلیمینال صوتی به اصوات و فایل های صوتی گفته میشه که:

با تکنیک های تدوین صدا با استفاده از ابزارهای پیشرفته.

با اضافه کردن تلقیناتی (که با گوش به راحتی واضح شنیده نمیشوند.)

بر روی فرکانس های مختلف ساخته میشه.

روند تغییرات با استفاده از فایل های سابلیمینال صوتی چگونه است؟

پیام های سابلیمینال القائات پنهان را به وسیله موسیقی وارد ضمیر ناخودآگاه شما می کنند. با گوش دادن مداوم به موسیقی های سابلیمینال و تکرار روزانه آن ها پیشنهادات وتلقینات وارد ضمیر ناخودآگاه شما می شود.

افزایش حس اعتماد به نفس و خودباوری.

درمان چاقی با استفاده از سابلیمینال لاغری.

جذب پول و ثروت.

افزایش کاریزما و جذابیت.

تاثیرگذاری و نفوذ کلام.

و… موارد استفاده از سابلیمینال برای ارتقاء و بهبود ویژگی های شخصی بی شمار هستند. و هر کدام تلقینات و پیام های پنهان مخصوص خود را دارند.

سابلیمینال (Subliminal)
امتیاز دهی به مقالهScoring the article 
ثبت نظر یا سوالRegister comments or questions
نام و نام خانوادگیfirst name and last name
ارسال
نظراتComments   (0)
ترتیب
589550
fa